Salg af bifamilier

Bestilling af bifamilier 2024

Mine bifamiler er af høj kvalitet fra egen avl. Jeg bruger bier fra Buckfast racen, som er rigtig gode bier til vores klima. De er både flittige og venlige og så er de modstandsdygtige over for sygdomme.

Inden salget, er hele bifamilien gennemgået og blevet forsynet med den lovpligtige sundhedsattest, så du er 100% sikker på, at får en sund, rask og stærk bifamilie med hjem.

Vores småfamilier på henholdsvis Norskmål og 12×10 rammer står klar til salg omkring d.1 maj. Alle bifamilierne sælges med en mærket friparret buckfastdronning.

Læs mere om bifamilier

BIFAMILIER ER HELT UDSOLGT FOR 2024

Salget af bifamilier 2025 bliver åbnet senere i år

Sådan køber du bifamilier

1. Udfyld alle felter, dobbelttjek gerne om dine informationer er rigtige før du sender din bestilling.

2. Når din bestilling er modtaget ringer jeg til dig, så vi kan finde en dato for hvornår de skal afhentes omkring 1 maj.

3. Jeg fremsender faktura og betalingen kan enten klares via mobilpay på 64644 eller via bankoverførsel til Sydbank på
reg.nr 6060 konto nr.4179444

Udlevering af bifamilier

Bifamilierne udleveres i en 5-rammers transportkasse, som skal leveres tilbage i løbet af 14 dage. Det er den bedste måde, at fragte bifamilien hjem på uden problemer og de sættes nemt hen i eget stade.

Pris for bifamilie

inkl. moms 1500,- kr.

+ depositum på 300 kr til transportkasse, som skal returneres inden for 14 dage. (depositum refunderes når transportkassen returneres)

Pris ialt ved udlevering
1800,- kr.

NB. Bemærk venligst, at bifamilier skal afhentes hos Honningpigen
Alstedvej 77
4173 Fjenneslev

Livet i en bikube

– en kønsbestemt arbejdsplads

En bikube har normalt mellem 20.000 og 80.000 bier, der bor sammen i en koloni. En koloni består af en dronningbi,  droner (hanner) og kvindelige arbejderbier. Alle bier deler et mål: koloniens overlevelse.

fra larve til bi

Fra larve til bi

Efter tre dage klægges ægget ud i en ormlignende form kaldet en larve. Arbejderbierne fodrer larven med kongelig gelé de første par dage og skifter derefter til honning og pollen. En undtagelse herfra er en fremtidig dronning: denne larve fortsætter sin diæt af kongelig gelé.

En larve spiser næsten konstant og vokser hurtigt. Inden for kun fem dage vokser den sig 1500 gange større end sin oprindelige størrelse. På dette tidspunkt dækker arbejdstagerbierne cellen med voks, og larven drejer en kokon rundt om sig selv.

Larvestadiet varer cirka seks dage. Det er kortere for dronningen, længere for arbejderbierne og længst for dronerne. 

Livet i puppen

I puppestadiet begynder den lille organisme, der er skjult under hætten, at ligne en voksen bi. Dens ben, øjne og vinger udvikler sig, og endelig vokser de små hår, der dækker dens krop.

Efter syv til fjorten dage på dette stadium, afhængigt af typen af ​​bi, tygger den nu voksne bi sig ud af cellen. Dette trin er kortere for dronningen, længere for arbejderbierne og længst for dronerne.

fra larve til bi

Her ses unge bier, som tygger sig vej ud af deres celler

Biernes hiraki

bidronning drone arbejderbi

Herover ses fra venstre : bidronning, drone og arbejderbi

Født ind i jobbet

Alle honningbier bliver født til et job, som bidronningen bestemmer. Men de arbejder alle sammen for at sikre koloniens overlevelse. Nogle er sygeplejersker, der tager sig af ynglen, nogle er vagter, nogle rengører bikuben, andre fouragerer, dvs samler nektar/pollen for at fremstille honning.

Samlet set er honningbier i stand til at opnå et utroligt niveau af kompleksitet. Især i betragtning af at deres hjerner kun er på størrelse med et sesamfrø. Men hvordan fordeles disse job, og hvor lærer bierne færdighederne til at udføre dem?

En bi består af en blanding af genetik og hormoner og de besidder en forståelse for situationel nødvendighed, som dirigerer dem. Honningbier fødes til et fast job, men deres pligter skifter alt efter behov og hvordan forholdene er i bikuben. Bier er meget følsomme organismer, hvis hormoner er tæt knyttet til koloniens behov.

 

Bidronning udklægges

Bidronning på vej ud af puppen

Bidronningen

Hver honningbikoloni har normalt kun en frugtbar kvinde, dronningen, og hun lægger alle æg i bikuben. Om foråret, når kolonien vokser i sit hurtigste tempo, kan en produktiv dronning lægge op til 3.000 æg om dagen. Hun tilbringer det meste af sit liv i bikubens avlskammer og er afhængig af, at arbejderbierne fodrer hende og bortskaffer sit affald.

Når arbejdsbier beslutter, at der er behov for en ny dronning (f.eks fordi hendes ægproduktion er faldende), fodrer de en ny larve alene med kongelig gelé. Som et resultat udvikler det sig til en kønsmoden kvindelig bi. Hun fodres kun med kongelig gelé resten af sit liv, hvilket kan være op til fire år.

Du kan genkende dronningen ved hendes længere og større underliv, selvom biavlere ofte markerer hende med en permanent pen eller en maling, så hun er lettere at identificere. Biavlere skal sørge for, at dronningen forbliver sund og fortsætter med at lægge æg, så kolonien overlever.

 

Droner

Mandlige bier (droner) udfører ikke noget arbejde. De udgør cirka ti procent af koloniens befolkning og de bruger hele deres liv på at spise honning og venter kun på, at få muligheden for at parre sig.

Da en dronning kun behøver at parre sig en gang, får de fleste droner ikke engang chancen for at udføre deres rolle. Men arbejderbier sørger for dem, hvis nu en ny dronning har brug for parring.

Droner lever normalt i omkring otte uger og får på det tidspunkt alle deres behov opfyldt af arbejderbier. Om efteråret sparker arbejderbierne dronerne ud af bikuben, fordi det kræver for meget arbejde og mad at holde dem i live igennem vinteren.

Du kan genkende droner, fordi de er kraftigere og lidt længere end arbejderbier. Deres øjne er dobbelt så store som arbejderbiernes øjne, fordi en drone har brug for godt syn, når han følger dronningen højt op i luften for at parre sig.

drone bi
bier der svaermer
Bi med pollenbukser

Arbejderbien med “bukser” på

Arbejderbien

De kvindelige bier, er arbejderbierne. De udgør langt størstedelen af ​​en bikubes befolkning, og de gør alt for at holde den i funktion. De er ansvarlige for konstruktionen og vedligeholdelsen af kolonien/bistaden, samt indsamling af pollen og nektar og de står for sikkerheden.

Når en arbejderbies brod har udviklet sig, kan hun påtage sig jobbet med at holde bikuben sikker. Vagtbier placerer sig ved bikubens indgang for at holde øje med ubudne gæster (inklusive bier fra andre bistader), ofte efter lugt.

Arbejderbier kan kun stikke pattedyr én gang, men kan stikke andre insekter gentagne gange uden at dø.

Ved behov påtager arbejderbier sig opgaven med at opretholde temperaturen i bikuben. Nogle blæser med vingerne for at cirkulere luften inde i bikuben. Andre placerer sig uden for bikubens indgang for at blæse frisk luft ind i bikuben.

De fire livsfaser for arbejderbien

1. fase
Det tager 21 dage for arbejderbien at vokse ud af sin larvestatus og forlade cellen. Når hun dukker op på dag 21 som en voksen bi, begynder hun straks at rense den celle, hvorfra hun klækkede. Hendes første tre dage vil blive brugt på at rense celler for at forberede dem til dronningens næste æg-runde.

2. fase – børnepasning
Efter tre dage sparker hendes hormoner ind for at starte den næste fase af arbejdet, som er pleje af de unge. Hormoner frigives for at aktivere forskellige dele af biens gener, der er tildelt forskellige opgaver.

En arbejderbi bruger ca. en uge på at “amme” ynglen og fodrer larver med kongelig gelé, en nærende sekretion, der indeholder proteiner, sukker, fedt og vitaminer. Det nøjagtige antal dage, hun bruger på denne opgave, afhænger af hvor bikuben har mest brug for opmærksomhed.

Pollentavle fra Honningpigen

En flot pollentavle

Mørk sensommer honning
arbejderbier
Buckfastbi

3. fase – hjælpearbejder
Når bien er færdig med at amme, går hun ind i tredje fase som en slags hjælpearbejder, der bevæger sig længere væk fra reden. Her vil hun bygge celler og opbevare mad i kanten af ​​reden i cirka en uge.

4. fase – det farligste job
Omkring den 41. dag, skifter arbejderbiens hormoner til den sidste fase af arbejdeslivet, hvor hun skal hente føde. Dette arbejde er det farligste og uden tvivl det vigtigste. Det udføres kun af de ældre bier, da de er tættere på døden.

Når arbejderbien nærmer sig sin fjerde uge med nonstop-arbejde, vil hun mærke slutningen af ​​livet og derfor fjerner hun sig selv fra bikuben for ikke at blive en byrde. For hvis hun dør i bikuben, vil de andre bier være nødt til, at fjerne hendes lig.

Således er livet for en kvindelig bi i de aktive sæsoner af forår og sommer. Hårdt arbejde fra den dag, hun blev født, til den dag, hun dør. I det menneskelige perspektiv er det et utaknemmeligt liv med nonstop-arbejde, men for honningbien er det den eneste rigtige måde at leve sit liv på. Fokus ligger altid på, at gøre alt for ens bifamilies trivsel og helbred.

Kender du biernes dans ?

Honningbien kommunikere med specielle danse for, alt fra at viderebringe behovet for at sværme, til retning og afstand fra en fødekilde.

Arbejderbien bruger især “bi-dans” når de finder en stor kilde til nektar. Her udfører de dansen tilbage i bikuben for at fortælle de andre bier, hvor de kan finde blomsterne.

Dansen viser blomsterretningen i forhold til solen og bierne justerer automatisk dansen efter solens skiftende position på himlen. Dansens hastighed angiver, hvor langt nektaren er fra bikuben.

Der findes et utal af videoer på Youtube af biernes dans.
Prøv at søge på bee dance eller waggle dance >> (åbner i nyt vindue)

Bee Dance Game
er et sjovt lille spil hvor du kan teste din viden – (på engelsk) udviklet på Arizona State university  >> (åbner i nyt vindue)

Blomster for bier

Vil du lære mere om bierne ?

Der findes en del litteratur om emnet og online kan du finde uendeligt meget når du søger på bier. Her kan du også finde mange netværk om biavl. Men et godt sted at starte er hos:

Danmarks Biavlerforening >> ( åbner i nyt vindue)

Du kan også læse mere om biernes hiraki i en artikel i Samvirke >>  ( åbner i nyt vindue)

Har du spørgsmål?